About us       Contact us      Corporate Login      Home Login

Partner

Partner Info

Image
พวกเราทีมงาน Panda-Thailand กำลังมองหา Partner ที่
มีลักษณะธุรกิจดังต่อไปนี้ (ข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่า)


- ขายหรือให้บริการ hardware หรือ software แก่องค์กร ไม่ว่าจะเอกชนหรือราชการ
- คอยให้คำแนะนำ การบริการ หรือคำปรึกษาแก่องค์กรในลักษณะ IT Outsource
- มีฐานหรือกลุ่มลูกค้าที่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง
- เสนองานราชการไม่ว่าจะงานเล็กหรืองานโปรเจคขนาดใหญ่
- มีหน้าร้านที่ขาย software เป็นกล่องหรือโค้ด (ทั้งขายออนไลน์หรือวางบน shelf)
- เป็นร้านซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือรับลงโปรแกรม
- บริษัทที่ให้เช่าคอมพิวเตอร์พร้อม Windows


หากท่านพร้อมที่จะมุ่งหน้าไปกับเรา เราก็พร้อมจะทุ่มเทและสนับสนุนท่านเช่นกัน
ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ 
ราคา บริการหลังการขาย ตลอดจนความช่วยเหลืออื่นๆ อาทิ
การนำเสนอ, material สนับสนุนการขาย, ไลเซ่นทดลองใช้ ฯลฯ


หมายเหตุ: เรามีระบบ Register Project
และหากกรณีเป็นงานโปรเจคขนาดใหญ่ สามารถคุยแยกเฉพาะ Project ได้

เป็น Partner กับ Panda แล้วดีอย่างไร?

Tel: 02 030 1990 #2
email: sales@panda-thailand.com
© 2021 Panda Thailand. All Rights Reserved.